zuzana almasi korenova

Vzdelávanie či už formálne, alebo neformálne, má byť predovšetkým hrou

Vzdelávanie či už formálne, alebo neformálne, má byť predovšetkým hrou

píšem pre pkacademy.eu lektorka a koučka Zuzana Almáši Koreňová

Pozri, kto to hovorí. A najmä, AKO to hovorí.

Všetky aktivity súvisiace so sebarozvojom prirodzene vedú človeka za hranice zóny komfortu. Je teda vysoký predpoklad, že ak sa o to človek zaujíma, rastie, uvedomuje si vlastnú hodnotu aj hodnoty, ktoré vytvára. Dokáže sa rýchlejšie rozhodovať, hľadať nové riešenia, získať sebadisciplínu, ľahšie prekonáva prekážky a z problémov vie urobiť príležitosti, čím sa stáva inšpiráciou aj pre okolie.

Záujem alebo štatistiky

Samozrejme, trend vzdelávania zachytilo aj korporátne prostredie a páči sa mi, ako najmä väčšie nadnárodné spoločnosti zabezpečujú svojim zamestnancom rôzne neformálne programy či semináre. Čoraz častejšie sú využívané odborné témy, ktoré nemusia priamo súvisieť so zameraním spoločnosti, sú to aj témy bežného života, či tvorivé semináre. Na tieto semináre sa ľudia prihlasujú dobrovoľne. Tu je jednoduché odčítať efektivitu daného vzdelávania, pretože záujem vychádza z vnútra človeka a jeho presvedčenia. A je teda veľký predpoklad, že keď je téma podaná zaujímavo, účastníci rozšíria svoje kompetencie a zároveň je naplnený aj charakter psychohygieny. Toto je ten pozitívny príklad.

Poznám aj negatívny. Keď na seminár naženú hlava-nehlava stádovito všetkých, lebo si potrebujú vylepšiť čísla v štatistikách. Ale nemalo by to byť o tom. Vzdelávanie, či už formálne alebo neformálne, má byť predovšetkým hra.

zuzana almasi korenova

Čo (ne)chápu učitelia a manažéri

Vždy sa mi potvrdilo, že tzv. „externista“ prinesie novú energiu do stereotypného prostredia. Často sa mi stáva, že ma napríklad učitelia v školách upozornia na žiakov, ktorí sú podľa nich neprispôsobiví a vyrušujú. No rovnako často sa mi potom stáva, že práve títo žiaci či študenti sú úžasne vnímaví, otvorení a zaujímajú sa o dané témy. Učitelia to častokrát nechápu. Už viackrát som sa nad tým zamýšľala. Prečo podobný výsledok nevedia dosiahnuť aj samotní učitelia, zamestnanci či manažéri, ktorí najlepšie poznajú svoje prostredie a svojich ľudí? Vediem zážitkové a živé semináre, kde sú zapájaní do procesu aj samotní účastníci. Je jedno, o akú vekovú kategóriu aj pozíciu vo firme ide. Ľudia majú záujem o témy, keď sú podané človekom, ktorý témou žije a je hlavne autentický.

Investuj do seba

Preferujem zážitkové a interaktívne semináre s čo najosobnejším prístupom. Som presvedčená, že najmä prežité príklady z vlastnej praxe dokážu najefektívnejšie motivovať aj druhých ľudí. A na to, aby človek dokázal odovzdávať získané kompetencie, sa musí sám neustále vzdelávať a investovať do vlastného sebarozvoja.

Tento príspevok som poskytla na BLOG pre Podnikateľskú Akadémiu Petra Krištofoviča

https://www.pkacademy.eu/sk/blog/pozri-kto-to-hovori-a-najma-ako-to-hovori/

Vediem ľudí k osobnej slobode a pomáham im otvárať brány nekonečných možností v rôznych oblastiach života. Aká bola moja cesta, ktorá ma doviedla k tomu, čo robím dnes, si prečítate TU>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.