Tvoje motivačné rozprávkové príbehy

Tieto motivačné rozpávkové knihy sú určené pre každého vnímavého človeka, ktorý má rád zmeny. Alebo všetkých, ktorí nad zmenou uvažujú, no ešte nevedia, ako ju dosiahnuť.

Moje knihy sú určené prioritne pre dospelého čitateľa a sú písané jazykom, ktorý pochopí aj dieťa, keď s ním dospelák bude čítať knihu spolu a následne viesť rozhovory.

Som presvedčená, že v každom z nás je tvorivý potenciál, len niektorí dospelácu naň pri rôznych povinnostiach akoby zabudli.

Moje knihy moji čitatelia prirovnávajú k Malému Princovi, čo je pre mňa veľká česť.

Želám Ti príjemné čítanie 🙂

Zuzana