zuzana almasi korenova

Keď hranice (ne)Fungujú (článok písaný pre portál DALITO.SK)

Možno ste sa už pri výchove detí alebo určovaní pravidiel v rôznych kolektívoch cítili, ako keby ste o stenu hádzali povestný hrach. Iným slovami, rozprávate, rozprávate, no želaná odozva neprichádza. Naopak, stupňuje sa nervozita, napätie, časový stres a podobne.

A možno si práve teraz prvýkrát v živote reálne a nahlas odpoviete, prečo ani na Vás alebo aj na Vaše deti nefungujú rôzne zákazy či príkazy. A keď fungujú, tak pod istým, málo príjemným až nepríjemným tlakom, strachom. Jednoducho povedané, keď ste také niečo už aj zažili, tak ste sa cítili obmedzujúco, v rozhodovaniach chýbala sloboda a s ňou určitá miera zodpovednosti.

V našich životoch je správne nastavenie hraníc – pravidiel zárukou rešpektujúceho a priateľského vytvárania a rozvíjania vzťahov. Je úplne jedno, na akú vekovú kategóriu sa zameriate, princíp je veľmi podobný, ba až rovnaký. Hranice NIE SÚ o tom, že sa máme stať „policajtom“. Práve naopak, SÚ predpokladom pre bezpečné a tvorivé prostredie, v ktorom sa máme cítiť pohodlne, slobodne, zodpovedne.

Keď si predstavíte napríklad školské poriadky, niektoré piktogramy, značky, označenia na dverách ambulancií „NEKLOPAŤ!“ (mnohé dokonca aj s výkričníkom). Pokojne sa s Vami stavím, že Vám hneď naskočil aj jasný obraz o porušovaní či nedodržiavaní týchto pokynov.

Totiž, mám veľa skúseností, že pri slove HRANICE si mnohí ľudia predstavili niečo zakázané. A tu sa dostávame k podstate, kedy hranice (ne)fungujú.

Zákazy a príkazy nám určujú, čo NESMIEME robiť. Toto je veľmi dobrá pôda pre takzvaných kontrascenáristov – ľudí, ktorí aj tak naschvál urobia opačne, lebo „zakázané najviac chutí“. Vynikajúci kotrascenáristi sú deti a tínedžeri. Pri nich sa nie jeden dospelák chytá za hlavu, pretože takto stanovené hranice jednoducho nefungujú. A keď, tak len dočasne, lebo ich rozsah má tendenciu narastať.

Ako to teda zmeniť? Chce to len Vaše rozhodnutie a zotrvať v nových pravidlách, ktorých zavádzanie bude u niekoho možno zdĺhavejšie a náročnejšie a u iného rýchle a jednoduché. Každopádne, oplatí sa trpezlivosť.

V tomto prípade sa potrebujete zamerať na to, čo CHCETE docieliť a teda príklad z mojej praxe, keď som viedla materskú školu:

Namiesto

„V škôlke sa nebehá“ sme mali pravidlo „V škôlke chodíme pokojne“

„Pri jedle sa nerozpráva“ –  „Pri jedle rozprávame potichu“

„Neskáčeme do reči“ – „Počkáme, kým druhý dohovorí“

A podobne …

zuzana almasi korenova

Vyjadrujte sa voči sebe aj voči druhým pozitívne, čo majú urobiť

Sú 4 možnosti, ako je možné dosahovať hranice. No iba 1 možnosť je výhodná pre všetky zúčastnené strany. Posledná štvrtá možnosť je krajné riešenie, keď už naozaj nie je priestor pre dohodu.

  1. Víťaz a Porazený – z dlhodobého hľadiska neefektívne, autoritatívne, direktívne riešenie, kedy sú používané príkazy a zákazy. „Budeš sa riadiť tým, čo Ti ja prikážem“
  2. Porazený a Víťaz – z dlhodobého hľadiska neefektívne, autoritatívne, direktívne riešenie, kedy sú používané príkazy a zákazy. No keď tieto nefungujú a je kladený odpor, autorita rezignuje a urobí ústupok. „No dobre, pre tento raz to ešte nechám tak.“
  3. Víťaz a Víťaz – Z dlhodobého hľadiska efektívne a najlepšie riešenie. V rámci pozitívne formulovaných pravidiel a hraníc sa zameriame na všetky možné alternatívy, na to, čo CHCEME spoločne v danom priestore dosiahnuť.
  4. Dohodneme sa, že sa nedohodneme – krajné riešenie, kde ani pri niekoľkých alternatívach nie je vôľa prebrať zodpovednosť. Tu platia pravidlá, ktoré určíme my alebo zo situácie úplne a pokojne odídeme.

Čo je dobré si uvedomiť?

  • Čo stanovením hraním môžeme získať
  • Čo bez hraníc strácame
  • Ako inak, pozitívne vieme naformulovať požiadavku
  • Upozorniť dieťa (alebo iného partnera) na nepriaznivé dôsledky, keď hranice prekročí a tiež na priaznivé dôsledky, keď sa hranice dodržiavajú
  • Buďte vytrvalí a dôslední. Dodržiavajte rovnaké hranice a naopak, keď budú hranice prekročené, trvajte na dôsledkoch

Želám Vám veľa nadšenia pri zavádzaní nových stratégií, ktoré si niekedy vyžadujú aj prekročenie vlastných limitov. Verím však, že želané výsledky sa dostavia rýchlo a Vy pocítite ľahkosť a možno aj určité oslobodenie.

Vediem ľudí k osobnej slobode a pomáham im otvárať brány nekonečných možností v rôznych oblastiach života. Aká bola moja cesta, ktorá ma doviedla k tomu, čo robím dnes, si prečítate TU>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.